משרדינו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה. למענה משפטי ראשוני: עו"ד גיא דנה, נייד. 054-6689666משרדינו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה. למענה משפטי ראשוני: עו"ד גיא דנה, נייד. 054-6689666משרדינו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה. למענה משפטי ראשוני: עו"ד גיא דנה, נייד. 054-6689666משרדינו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה. למענה משפטי ראשוני: עו"ד גיא דנה, נייד. 054-6689666


נדל"ן/מסחרי

ליקויי בנייה
בחוק המכר מוגדרים ליקויי בנייה כ- "אי התאמה". הכוונה היא לאי התאמה בין התכנון והחומרים הקבועים בחוזה, ו/או ב"מפרט", ו/או בתקנים הנהוגים בישראל, ו/או בתקנות הבניה המוסדרות בחוק, לבין הבניה שבוצעה בפועל. ישנם 3 מצבים בהם יכולים להתגלות ליקויי הבנייה.

1. גילוי ליקויי בניה לפני החתימה על החוזה: במקרה זה כבר בשלב הגילוי זכאי הרוכש לדרוש מהקבלן את תיקון הפגם או להתחייב לכך בכתב או בחוזה.

2. גילוי ליקוי הבניה לאחר החתימה על החוזה ולפני קבלת המפתח: במקרה כזה זכאי הרוכש לדרוש מהקבלן את תיקון הליקוי / להתחייב לתיקון הליקוי בכתב- ניתן להתנות כי התשלום האחרון עבור הדירה לא ישולם עד לאחר תיקון הליקוי / אופציה נוספת הינה במצב כי כמעט שולמה כל התמורה לקבלן- דאז ניתן לחרוק שיניים עד לכניסת הרוכש לדירה - ולדרוש התיקון עפ"י חוק מכר (דירות) ולאור תקופת הבדק.

3. גילוי הליקויים לאחר קבלת המפתח לדירה החדשה ו/או לאחר תחילת השימוש בה בד בבד עם קבלת המפתח מומלץ לבדוק את הדירה באופן יסודי לצורך גילוי "אי התאמות" בבניה. קיימים ליקויי בניה הניתנים לגילוי בעין לא מקצועית כגון : רטיבות, קירות עקומים, דלתות לא נסגרות וכיו"ב, אותם יכול לגלות כל אדם סביר. לאחר קבלת המפתח של הדירה מומלץ בד"כ להזמין מומחה לבניה כגון: מהנדס בניה וכיו"ב, לצורך גילוי ליקויים נסתרים יותר, אך חשובים לא פחות, העלולים לעיתים לסכן חיים כגון: שימוש בחומרים מסוכנים, בניה אשר אינה עומדת בתקני בטיחות וכיו"ב. מומחה לבניה אשר יוזמן לצורך בדיקת הדירה יערוך "השוואה" בין הבניה המוגמרת לבין המפרט ו/או התקנים הישראלים, וייתן חוות דעת שבה יפרט את הליקויים ויציין אפשרות ו/או עלות תיקונם.


| חזרה  | הדפס  | למילוי טופס ייעוץ  | יצירת קשר

1. ראשי
2. רישום מקרקעין
3. ליווי, טיפול וייצוג קבלנים בפרוייקטים לבנייה.
4. עיסקת קומבינציה
5. חוזים במקרקעין: רכישה ומכירת דירות, שכירות, משרדים, חנויות ומפעלים.
6. ליקויי בנייה
7. ארנונה ורשויות מקומיות
8. דיירות מוגנת
9. ניהול חוזים והתקשרויות
10. משכנתאות ושיעבודים
 
להתייעצות ראשונית ויצירת קשר: ז׳בוטינסקי 61, רמת גן מיקוד 5254402 טל. 03-6543205, פקס. 03-6543206